Rooftoptiger is een Antwerps kunstenaarscollectief dat zowel participatieve als performatieve installaties maakt in de publieke ruimte.

De Machine of installatie vormt vaak het uitgangspunt van hun werk. Ze is de protagonist en draagt het concept en de visie uit.

‘De Machine’ fungeert aldus als anti-machine. Ze produceert steeds andere ervaringen en emoties, werkt op menselijke kracht en prikkelt de zintuigen.

De installaties zijn locatie specifiek. Ze verleiden publiek, bewoners en bezoekers en dagen hen uit om actie te ondernemen als speelse en kritische ontwerpers van hun eigen buurt.

Rooftoptiger werkt met recuperatie materialen, gevonden in de omgeving van de tijdelijke werkplekken.

De projecten groeien vanuit de drang naar autonomie, vrijheid, ontmoeting en wilde esthetiek. Ze stellen huidige maatschappelijke dynamieken in vraag.

De crew van Rooftoptiger is een steeds wisselend gezelschap van artiesten, performers, poëten en begiftigde ambachtslui. Ze werken proces-georiënteerd en met de co-creatie van een grotere groep van mensen naar een performatief eindresultaat toe.

De projecten worden geïnitieerd door Sara Dandois en Bram Rombouts, beide autodidact als beeldend kunstenaars en scenografen. Bram Rombouts focust meer op de technische uitwerking en vormgeving en Sara Dandois op het participatieve en performatieve luik.

Rooftoptiger maakte nationaal en internationaal naam met hun fantastische, genieuze installaties en hun participatieve methodieken.

In steden als jungles met daken als nesten vinden zij hun habitat.

Gegrrroet

Wij zijn Rooftoptigers

 

www.rooftoptiger.com